1. Zápis ze zasedání 2. KUR

Zasedání konané dne 21. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

1. Zápis ze zasedání 2. KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání KUR

Hlasování: 6/0/0