8. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 k.ú. Radlice

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/8/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 k.ú. Radlice

úprava míry využití území zvláštní komplexy ostatní (ZVO) z kódu D na kód E
Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání návrhu na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 na pozemcích 360, 358, 357/1-3, 518/2 k.ú. Radlice

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska žadateli
    Termín plnění: 15. 1. 2013

Žádá:

  1. doložit souhlas vlastníků s návrhem na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 dotčených pozemků 

odloženo

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě