7. “Administrativní budova se služebními byty v areálu Ojgar, s.r.o” DUR

Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/7/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Administrativní budova se služebními byty v areálu Ojgar, s.r.o” DUR

revitalizace stávajícího areálu na ul. Křížová, Praha 5, nacházející se ve funkční ploše VN – nerušící výroby a služeb, kde malé ubytovací zařízení je výjimečně přípustné
Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním výjimečně přípustné stavby “Administrativní budova se služebními byty v areálu Ojgar, s.r.o” na pozemcích 745/1, 745/11, 745/12, 749/1, 749/2, k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace DUR, dat. 10/2012

Ukládá:

  1. zajistit předání stanoviska Radě MČ Praha 5
    Termín plnění: 15. 1. 2013
hlasování 7/0/0