6. Program 18.KUR

Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/6/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Program 18.KUR

Komise územního rozvoje

Schvaluje:

  1. program 18. KUR

Hlasování 6/0/0 schváleno