4. Podněty na změnu ÚPn

Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Podněty na změnu ÚPn

Komise územního rozvoje

Odkládá:

  1. projednání podnětu na změnu ÚPn a pořízení návrhu zadání změny ÚPn č. P 004/2012 Jinonická,  P 005/2012 Za Knotkem, P 006/2012 Pod Klukovicemi, P 007/2012 Křížová 

Hlasování 6/0/0