3. Úprava parkování a zklidnění západní části ulice Křížová

Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Úprava parkování a zklidnění západní části ulice Křížová

Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. návrh Úpravy parkování a zklidnění západní části ulice Křížová dle předložené studie, dat. 09/2012

Ukládá:

  1. zabezpečit předání stanoviska KUR žadateli
    Termín plnění: 15. 1. 2013