2. “Klamovka Gardens”, studie

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

“Klamovka Gardens”, studie

BD sestávající z 5 bytových objektů o max.6-ti NP a se společným podzemním podlažím při ul. Holečkova a Plzeňská
Komise územního rozvoje

Souhlasí:

 1. s návrhem stavby “Klamovka Gardens” dle předložené studie dat. 12/2012, na poz. č. parc. 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3968, 3970/1, 3970/2, 4839/2, 4839/4, 4839/5, 4839/6,

  4839/7, 4839/8 (trvalý zábor)

  a 4839/1, 4839/3 (vykonzolování nad chodník)

  … v k.ú. Košíře

Ukládá:

 1. zajistit předání stanoviska KUR žadateli
  Termín plnění: 15. 1. 2013

Doporučuje:

 1. umístění menších nebytových prostor v parteru BD

hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě