1. Různé

Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2012
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Různé

termíny zasedání KUR na 1.pololetí roku 2013, informace z úřední desky
Komise územního rozvoje

Bere na vědomí:

  1. informaci o zpracování 2. úplné aktualizace ÚAP a jejich projednání v ZHMP.

    KUR se ÚAP bude zabývat na zasedáních v 2. plololetí r. 2013.

Schvaluje:

  1. termíny zasedání KUR na 1.pololetí roku 2013, tzn. ve dnech

    10.1., 24.1., 07.2., 21.2., 07.3., 21.3., 04.4., 18.4., 02.5., 16.5., 30.5. a 13.6.

Bere na vědomí:

  1. informaci z úřední desky

Odkládá:

  1. projednání CVZ III -zahájení řízení o vydání.

    KUR se CVZ III bude zabývat na příštím zasedání

Hlasování 6/0/0 schváleno