2. Schválení programu 2/2014 KoSVo

Zasedání konané dne 28. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Schválení programu 2/2014 KoSVo

Komise styku s veřejností a ombudsman

Schvaluje:

  1. program zasedání 2/2014 KoSVo