5. Různé –

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2014
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Různé –

podnět p. Miloše Nováka
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. podnět tajemnice rozešle všem členům komise ke studiu