4. Informace o nových případech

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2014
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Informace o nových případech

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. Pohyblivá reklama na přístřešcích tramvajiové zastávky Anděl – Radlická.

    Podnět byl předán vyřizován spolu s odborem dopravy a dnes máme k dispozici jeho vyjádření (příloha).

Bere na vědomí:

  1. Bambuch – vyřízeno

Bere na vědomí:

  1. Minaříková – sociální bydlení – kauza pokračuje, viz příloha

Bere na vědomí:

  1. Kula – byt zvláštního určení