3. Představení činnosti právní poradny MČ Praha 5 – Mgr. Klára Bechová

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2014
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Představení činnosti právní poradny MČ Praha 5 – Mgr. Klára Bechová

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

 1. Informaci vedoucí ved. právního odd. Mgr. Kláry Bechové

  o právní poradně

   

  50- 60 klientů měsíčně

  Právní poradna občanům nic nesepisuje, je ale připravena poskytnout vzor, v podobném rámci jako ČAK.

  Hlavní agenda: dědictví, závěti (odkazuje se na notáře)

  rodinně právní věci

  Poradna neposkytuje své služby firmám.

  Informační letáky jsou k dispozici.