2. Schválení programu 1. zasedání KoSVO

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2014
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Schválení programu 1. zasedání KoSVO

Komise styku s veřejností a ombudsman

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání KoSVO

Hlasování:4/0/0