6. Různé

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Různé

Nová Nikolajka
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. nyní by bylo pouze možné snížit zátěž v období výstavby, neboť bylo již schváleno stavební povolení.

    Předseda komise prověří možnosti zmírnění dopadu projektu na obyvatele okolních nemovitostí, případně konstaktuje odpovědné osoby. Pokud by předseda zasílal jménem KOSVO odesílatelce odpověď, zašle jí napřed k přípomínkám a schválení per rollam členům KOSVO.

Bere na vědomí:

  1. že zasedání komise se budou konat dle počtu podnětů v měsíci, vždy ale třetí pondělí v měsíci, v zasedací místnosti 330. Data konání budou oznámena zapisovatelkou. 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě