6. Stížnost na PČR

Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Stížnost na PČR

Nejasnosti s převodem vozu. Na základě policejního šetření odebrán i ŘP. Občan žádá o pomoc ÚMČ Praha 5.
Komise styku s veřejností a ombudsman

Schvaluje:

  1. Usnesení:

    Ovlivňovat Policii ČR nepovažujeme za žádoucí, vhodné a možné, Úřad městské části Praha 5 nemá pravomoc zasahovat do řízení PČR.

Hlasování: 5/0/0