3. Kontrola plnění úkolů z 11. zasedání

03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Kontrola plnění úkolů z 11. zasedání

I. Bytová situace
II. Bytová situace
III. info: Karel Novotný: stěžovatelka nezastižena, úkol trvá
IV. Bytové družstvo Anna – Ing. Haluzu požádat o kopii, jak byl případ řešen
V. občan již se neozval, bydliště mimo Prahu. Případ naše komise nebude dále řešit.
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě