9. Různé

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/9/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Různé

I. Eva Třešňáková
II. Jaroslava Fraňková
Komise styku s veřejností a ombudsman

Pověřuje:

  1. Karla Novotného k návštěvě stěžovatelky. Stěžovatelka si znovu stěžuje na již několikrát jmenované věci – neexistující dům důchodců a nepořádek v místě bydliště. Pan Karel Novotný provede šetření a provede o něm zápis.

Schvaluje:

  1. stěžovatelka se může dostat k požadované informaci (dokument o výpovědi při přestupkovém řízení) díky zákonu 106/1999 Sb. Zapisovatelka bude dle usnesení komise v této věci předem kontaktovat JUDr. Jana Dufka, pověřeného funkcí tajemníka.

Hlasování: 4/0/0
Bc. Sedlák již nepřítomen