8. Zaměstnání

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/8/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Zaměstnání

Informace předsedkyně komise o možnosti zaměstnání etnických skupin
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno … hlasy