6. Bytová situace

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Bytová situace

V malém bytě žijí tři rodiny.
Komise styku s veřejností a ombudsman

Doporučuje:

  1. žadateli obrátit se na bytovou komisi.

Usnesení bylo schváleno … hlasy