5. Podnět – poškození zdraví

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Podnět – poškození zdraví

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. Občan byl doporučen na právní oddělení MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno … hlasy