4. BD Svatá Anna

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

BD Svatá Anna

Stížnost na neoprávněný prořez stromů na pozemku BD
Komise styku s veřejností a ombudsman

Pověřuje:

  1. Ing. Haluzu, aby kontaktoval firmu tédwa, s.r.o. aby uklidila nepořádek po ořezu stromů, jak firma sama přislíbila

Žádá:

  1. odbor ochrany životního prostředí, aby zasadil stromy na pozemku BD Svatá Anna

Hlasování 5/0/0