4. BD Svatá Anna

03/01/2013
Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

BD Svatá Anna

Stížnost na neoprávněný prořez stromů na  pozemku BD
Komise styku s veřejností a ombudsman

Pověřuje:

  1. Ing. Haluzu, aby kontaktoval firmu tédwa, s.r.o. aby uklidila nepořádek po ořezu stromů, jak firma sama přislíbila

Žádá:

  1. odbor ochrany životního prostředí, aby zasadil stromy na pozemku BD Svatá Anna

Hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě