3. Kontrola úkolů z 10. a minulých zasedání

03/01/2013
Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Kontrola úkolů z 10. a minulých zasedání

I. Zaslány dopisy s odpovědí na ZŠ a MŠ Barrandov, TCP, Sylvě Adámkové, Magistrátu HMP, rodině Smrčkových (viz příloha)
II. Lucie Svobodová
III. Parkování a odpady Svornosti 1 – Ing. Haluza
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. odpovědi na dopisy

Pověřuje:

  1. předsedkyni Komise pro styk s veřejností a ombudsman k dovyřešení případu Lucie Svobodové.

Projednal:

  1. Zásady prostor k parkování: zpevněný povrch, řádně označený, možnost zamykání. Protože se v tomto stavu parkoviště nenachází, MČ Praha 5 tuto parcelu jako parkoviště nemůže pronajímat, až poté, co odbor majetku je uvede do stavu pronajímatelného. Po nutných úpravách se pronájem vyhlásí na úřední desce Městské části Praha 5.

    Odpady – dosud neřešeno. Auto Pražských služeb vjíždí dosud do dvora. Odbor majetku – zařadit do plánu oprav. Smlouva s auitoservisem v areálu končí v 6/2013. 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě