2. Schválení programu

Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2012
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Schválení programu

Komise styku s veřejností a ombudsman

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání Komise 11. zasedání Komise styku s veřejností a ombudsman

Hlasování 5/0/0