7. 7.Bytový dům Vojanka

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

7.Bytový dům Vojanka

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. – stížnost občanů a vyjádření 1. místostarosty Bc. Krohy o prověření stavu stavebního řízení