5. 5.Oprava bytu

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

5.Oprava bytu

Komise styku s veřejností a ombudsman

Žádá:

  1. o vyjádření odbor správy majetku a privatizace o vyjádření k opravě a údržbě bytu.