4. 4.Nikola Štefan, žádost o pomoc při hledání zaměstnání

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

4.Nikola Štefan, žádost o pomoc při hledání zaměstnání

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. zprávu ThMgr. Petry Šáchové o jednání s Nikolou Štefanem.