3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Vyjádření odboru majetku a privatizace k případu žádosti o byt sociálně potřebné rodiny
Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. zprávu zaslanou odborem majetku a privatizace

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy