9. Stížnosti na hluk – Sportovní hala Barrandov

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/9/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Stížnosti na hluk – Sportovní hala Barrandov

Komise styku s veřejností a ombudsman

Doporučuje:

  1. projednat situaci Stavebnímu úřadu Prahy 5 v součinnosti s právním oddělením MČ Praha 5
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy