8. Stížnost na Klub Špajz v ulici Na Březince

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/8/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Stížnost na Klub Špajz v ulici Na Březince

Komise styku s veřejností a ombudsman

Odkládá se:

  1. vzhledem k chybně udaným kontaktním údajům.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy