7. Vyřešení bytové situace manželů v seniorském věku

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Vyřešení bytové situace manželů v seniorském věku

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. přednesenou problematiku, bude rovněž dále řešena v sociálním a zdravotním výboru

Doporučuje RMČ:

  1. rozhodnout o přidělení bytu manželům na základě zjištěných skutečností

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy