6. Školka v Nepomucké ulici – otevření zrekonstruované budovy

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Školka v Nepomucké ulici – otevření zrekonstruované budovy

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. žádost rodičů o znovuotevření mateřské školky jako obecné

Konstatuje:

  1. skutečnost, že tato mateřská škola byla otevřena jako součást MŠ Beníškova Praha 5 (náleží MČ Praha 5), a tuto skutečnost již schválila RMČ na základě návrhu MUDr. Angela Marinova

Usnesení bylo schváleno 7/0/0