5. Stížnost o.s. “Zachování rázu krajiny Starý Smíchov”

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Stížnost o.s. “Zachování rázu krajiny Starý Smíchov”

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. stížnost o.s. “Zachování rázu krajiny Starý Smíchov”. Ombudsmanka MČ Prahy 5 ThMgr. Petra Šáchová osobně projedná podrobnosti případu a seznámí s ním Komisi na příštím zasedání.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy