4. Odpověď na stížnost na Šachový klub Smíchov

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Odpověď na stížnost na Šachový klub Smíchov

Komise styku s veřejností a ombudsman

Bere na vědomí:

  1. sdělení ombudsmanky a předsedkyně komise paní ThMgr. Petry Šáchové stěžovateli

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy