3. Odpověď na žádost o přidělení bytu

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Odpověď na žádost o přidělení bytu

Komise styku s veřejností a ombudsman

Konstatuje:

  1. skutečnost, že starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma již zaslal své vyjádření přes odbor správy bytů. Komise se proto nadále k případu vyjadřovat nebude.

Usnesení byklo schváleno 7/0/0 hlasy