2. Schválení programu 3. zasedání Komise styku s veřejností a ombudsman

Zasedání konané dne 10. 1. 2011 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2011
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., členka zastupitelstva

Schválení programu 3. zasedání Komise styku s veřejností a ombudsman

Komise styku s veřejností a ombudsman

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání Komise styku s veřejností a ombudsman

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy