7. Volební speciál

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Volební speciál

Plánovaný rozsah volební Pětky je 32 – 40 stran. Bude zde přehled volebních informací (přenosné volební schránky, volební průkazy, lhůty…)
Komise mediální

Schvaluje:

 1. vydání volebního speciálu VOLBY 2014 dle specifikace – uvedené v důvodové zprávě

   

  Datum vydání: 25.9. 2014

  Odeslání do tisku: 22.9. 2014

  Uzávěrka: 15.9. 2014

   

   

   

   

Schvaluje:

 1. návrh zachovat ceny inzerce na stejné úrovni jako v roce 2013, tzn. 15 000 Kč za ½ A4 a 7 500 Kč za ¼ A4. O tyto částky za každý prodaný blok sníží dodavatel také celkovou fakturu za výrobu a distribuci časopisu.

  Odhad nákladů na výrobu speciálu:

  32 stran, z toho 12 stran inzerce:

  249 000 Kč bez DPH (hodnota inzertního prostoru činí 360 000 Kč + DPH, Komise mediální tedy předpokládá pokrytí nákladů na výrobu speciálu z této částky)

  40 stran, z toho 12 stran inzerce:

  279 000 Kč bez DPH

   

   

Hlasování:5/0/0
Důvodová zpráva

Volební speciál
Pokrývá: Volby do ZMČ Praha 5, Volby do ZHMP, Volby do Senátu PČR
Obsah: Dle dodaných podkladů od OOS + prostor pro inzerci politických stran
Plánovaný rozsah: 32 / 40 stran, plnobarevný formát A4,
Název: VOLBY 2014 Volební speciál MČ Praha 5
Datum vydání: Distribuce od 25. 9. 2014(odeslání do tisku: 22. 9.)
Inzerce:
Celkový objem inzerce je stanoven na 12 stran A4.
Rozsah inzertního prostoru bude pevně daný, RMČ odsouhlasí jednotnou výši ceny za formát ½ A4 a ¼ A4, za kterou bude inzerce nabízena. Slevy nejsou možné.
Prodej inzerce proběhne ve dvou kolech:
1. kolo
• Osloveni budou všechny subjekty účastnící se voleb do ZMČ P5 a kandidujících do Senátu PČR v místním obvodě (politické strany a hnutí, které se včas registrovaly) – seznam kontaktů dodá OOS
• Každému subjektu bude nabídnut prostor pro inzerci v rozsahu až ½ A4.
• Pořadí inzerátů bude stanoveno dle vylosovaných čísel kandidátek. Sloučení inzertního prostoru u subjektů účastnících se obou voleb je možné, ale není nárokovatelné
2. kolo
Nevyužitý inzertní prostor bude nabídnut ke komerčnímu prodeji, zajistí dodavatel.
Prodej inzerce zajistí zpracovatel časopisu a následně sníží fakturu za výrobu časopisu dle RMČ stanovených cen za inzertní prostor.
Distribuce: Zajistí zpracovatel časopisu na své vlastní náklady. Distribuovat se bude obdobně jako Pětka pro vás – do všech domácností zdarma (43000 ks) + adresná distribuce dle schváleného harmonogramu dodání PPV.
Návrh cen za inzerci:
Vzhledem k většímu rozsahu časopisu (32-40 stran dle obsahu) lze očekávat i vyšší náklady na výrobu a distribuci časopisu. Zároveň ale bude vzhledem k volbám do ZMČ vyšší zájem o inzerci ze strany politických subjektů.
Navrhujeme tedy zachovat ceny inzerce na stejné úrovni jako v roce 2013, tzn. 15 000 Kč za ½ A4 a 7 500 Kč za ¼ A4. O tyto částky za každý prodaný blok sníží dodavatel také celkovou fakturu za výrobu a distribuci časopisu.
Odhad nákladů na výrobu speciálu:
32 stran, z toho 12 stran inzerce:
249 000 Kč bez DPH
40 stran, z toho 12 stran inzerce:
279 000 Kč bez DPH

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě