2. Program 13. zasedání MK

Zasedání konané dne 11. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Program 13. zasedání MK

Komise mediální

Bere na vědomí:

  1. program 13. zasedání MK