1. Schválení zápisu 12. zasedání MK

Zasedání konané dne 11. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení zápisu 12. zasedání MK

Komise mediální

Odkládá:

  1. schválení zápisu 12. zasedání MK z důvodu neusnášeníschopnosti komise