4. Podněty pro následující číslo

Zasedání konané dne 6. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Podněty pro následující číslo

Komise mediální

Bere na vědomí:

 1. Příměstský tábor (podklady dodají příští týden)

  Kalendárium – informace o akcích neziskových společností – místo a čas

  v dalším čísle představit jednotlivé členy zastupitelských

  klubů 

  Věnovat se návrhům témat MK – Vidoule, zahradní restaurace na Barrandově, Evropské volby

   

Bere na vědomí:

 1. 29.5. proběhlo jednání na MHMP ohledně Vidoule. 

   

Schvaluje:

 1. Témata pro Politikum: návrhy mailem do 13.6. 2014

Hlasování 7/0/0