2. Schválení programu 11. zasedání MK

Zasedání konané dne 6. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 11. zasedání MK

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání MK

Hlasování 7/0/0