1. Schválení zápisu 10. zasedání MK

Zasedání konané dne 6. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení zápisu 10. zasedání MK

Komise mediální

Schvaluje:

  1. zápis 10. zasedání MK

Hlasování 7/0/0