6. Různé – Redakční rada

Zasedání konané dne 16. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Různé – Redakční rada

Komise mediální

Doporučuje:

  1. Mgr. Dianu Bubníkovou k jmenování členkou Redakční rady radničního časopisu Pětka pro vás

Žádá:

  1. Redakční radu prostřednictvím RMČ o zasílání náhledu vydání měsíčníku Pětka pro vás členům Komise mediální alespoň 1 den před tiskem.

Hlasování 6/0/0