2. Schválení programu 9. zasedání MK

Zasedání konané dne 16. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 9. zasedání MK

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání MK

Hlasování: 5/0/0