1. Schválení zápisu 8. zasedání MK

Zasedání konané dne 16. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení zápisu 8. zasedání MK

Komise mediální

Schvaluje:

  1. zápis 8. zasedání MK

Hlasování 5/0/0