8. Web – Praha 5 v proměnách

Zasedání konané dne 11. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/8/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Web – Praha 5 v proměnách

Komise mediální

Bere na vědomí:

  1. Staré fotografie se svými novými aktuálními protějšky shromažďuje Informační centrum Praha 5, a na webu www.kultura-praha5.cz budou ty nejzajímavější postupně zveřejňovány s komentářem kronikáře p. Fabiniho.