7. TVP5

Zasedání konané dne 11. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

TVP5

Okomentoval Bc. Sefzig
Komise mediální

Bere na vědomí:

  1. viz příloha