5. Hodnocení Pětky 4/2014

Zasedání konané dne 11. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Hodnocení Pětky 4/2014

Komise mediální

Prodiskutovala téma:

 1. Lodě na vodě – MČ Praha 5 partnerem akce

  Klub ÚNP nevyužil svou možnost odpovídat v rubrice Politikum, napříště budou zastoupeny všechny politické kluby

  Mediální komise (tiráž)  doporučuje i schvaluje (nikoli Redakční rada) témata pro časopis

  i-petka (portál časopisu Pětka pro vás) – mohla by mít rubriku kalendária akcí, které by bylo naplňováno pořadateli Prahy 5 a procházelo by pouze redakční (jazykovou) korekturou.  

   

   

Konstatuje:

 1. že na příštím, 8. zasedání MK projedná možnosti rozšíření Kalendária i-petka.cz

Hlasování: 6/0/0