1. Schválení programu 7. zasedání

Zasedání konané dne 11. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 7. zasedání

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání MK

Hlasování 6/0/0