2. Schválení programu 2. zasedání Mediální komise

Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 2. zasedání Mediální komise

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání Mediální komise

Hlasování 5/0/0