7. Různé

Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/7/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Různé

Návrh na 2. mimořádné zasedání dne 27.11. v rámci semináře od 18.00 na ÚMČ
Komise mediální

Schvaluje:

  1. mimořádné zasedání dne 27.11. (novela tiskového zákona pro samosprávy)

Bere na vědomí:

  1. Obřadní síň – koncert 19.12. od 18.00

Hlasování: 7/0/0